• БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

  • ПОСТИГАМЕ РЕАЛНИ И ИЗМЕРИМИ РЕЗУЛТАТИ ЗА БИЗНЕСА

  • ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

„OSM BG partner“ Ltd. е част от консултантска компания OSM International Group, базираната в САЩ, с действащи офиси в САЩ, Канада, Русия, Дубай, Катар, Добровница, Португалия, Италия, Испания, Румъния, България, Хърватия, Словения.

OSM International Group работи в бизнес сектора на управленския консултинг повече от 25 години, като идентифицира печеливши и стратегически действия и ги прави достъпни за фирмите по ефективен и практичен начин. Чрез “Open Source Management” човек може да получи най-подходящите и най-необходими инструменти и техники за устойчиво подобряване на бизнеса си.

OSM International Group e световна консултантска компания, предлагаща уникални инструменти за анализ и поддържащи механизми за развитие с доказани резултати, които могат да подобрят устойчиво всякакъв вид бизнес операции по света, независимо от пазара, икономическите условия или бизнес цикъла, в който се намира фирмата. 

OSM International Group притежава портфолио от компании, които са тясно специализирани в различни сектори или бизнес услуги и които поддържат възможно най-голяма прозрачност в обмена на опит помежду си. Това е една от основните причини тези компании да регистрират положителни резултати година след година. 

Ние сме надежден партньор за малкия и среден предприемач в България, който иска да развива бизнеса си и да подобрява най-важния ресурс във фирмата: Хората!

100%

ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ

30

ГОДИНИ OSM

360°

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

error: Content is protected !!